POIR

Projekty finansowane z POIR

SAPALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie linii zaczepów dla pojazdów rolniczych z wdrożonym systemem monitoringu obciążeń” w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą rozwiązać dotychczasowe problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania ciągników rolniczych a wynikające z nierównomiernego lub zbyt dużego obciążenia pojazdu.

W wyniku realizacji projektu planowane jest stworzenie linii zaczepów stosowanych w pojazdach rolniczych, wyposażonych w monitoring obciążeń i system ostrzegania.
W porównaniu do produktów stosowanych obecnie na rynku rozwiązanie uzyska dwie nowe funkcjonalności:

1. możliwość ostrzegania o przeciążeniu,

2. informowanie o wielkości obciążenia dla danego rodzaju nacisku.
Wyniki prac zostaną wdrożone do działalności firmy. Rozpocznie się produkcja ulepszonych zaczepów, co wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2 529 005,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 624 998,55 PLN