Efektywność

Lubię i POLECAM:

Ułamki filozofii

Chyba każdy wykształcony człowiek jest w stanie przytoczyć najsłynniejsze zdania wielkich filozofów : "Człowiek jest miarą wszystkiego" (Protagoras z Abdery), "Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki." (Heraklit), "Wiem, że nic nie wiem" (Sokrates), "Myślę, więc jestem." (Kartezjusz), "Istnieć to być postrzeganym." (G. Berkeley), "Zło jest brakiem dobra." (św. Augustyn), "To, co z miłości jest uczynione, zawsze jest poza dobrem i złem." (F. W. Nietzsche), "Tłum jest nieprawdą." (S. Kierkegaard). Analiza tych zdań nie jest już taka prosta. Nawet najwięksi filozofowie od lat spierają się, jak interpretować nauki swoich wielkich poprzedników. Współczesny polski filozof, Leszek Kołakowski, w książce "Ułamki filozofii" zaprezentował swoje komentarze do przytoczonych stwierdzeń. Wywody Leszka Kołakowskiego czasami mogą dziwić lub zaskakiwać. Filozof chce sprowokować czytelnika do samodzielnych rozważań na temat istoty świata, problemu dobra i zła, wolnej woli człowieka.

Jan Sapała
Właściciel / Owner

  • SAPALA.PL JAN SAPAŁA
    Ul. Sokołów 9
    62-070 Dopiewo
    Polska / Poland